Intervenció Assistida amb Animals

Què és la Intervenció Assistida amb Animales

Les Intervencions Assistides amb Animals (IAA) són intervencions on un animal s’incorpora i forma part activa del tractament o acció educativa per tal de promoure la millora en les funcions físiques, socials, emocionals i/o cognitives de la persona. 

Teràpia Assistida amb Animals (TAA)

Està dirigida per un professional de la salut i dissenyada per a promoure el progrés d’habilitats físiques, socials, emocionals i cognitives. Pot ser utilitzada de forma individual o en grup. El procés és mesurat i avaluat.

Educació Assistida amb Animales (EAA)

És de caràcter educatiu i es duu a terme per un professional de l’educació. Ha de tenir uns objectius concrets i una avaluació dels mateixos.

Activitats Assistides amb Animals (AAA)

Busquen motivar, educar i recrear als participants. No té objectius específics, el seu contingut és espontani, la seva durada no està predefinida i no és necessari documentar els canvis ocorreguts.

Quines persones es poden beneficiar de la Intervenció Assistida amb Animals?

Z

Població infantil

És recomanable per a la població infantil amb diverses discapacitats psíquiques, físiques i sensorials. Les més comunes són:

Z

Població adulta

En la població adulta pot aplicar-se en persones que presentin:

 • Trastorns mentals.
 • Trastorns de la Personalitat.
 • Depressió.
 • Ansietat.
 • Fòbies.
 • Dependencies.
Z

Tercera Edat

En la gent gran és ideal per traballar diferents problemàtiques cognitives, emocionals i físiques com:

 • Alzheimer.
 • Demència Senil.
 • Ansietat.
 • Depresió.
 • Problemes d’orientació o percepció.
 • Malalties cardiovasculars.

Per què treballar amb un gos en una sessió?

Els gossos adopten una actitud afectiva i de gran afecció cap a l’ésser humà, sense fer judicis de valor, a més de ser excel·lents guies; són lúdics, afectius i juganers. La Intervenció Assistida amb Animals (IAA) funciona perquè l’animal es presenta de manera puntual en el temps: apareix i desapareix. El professional és conscient d’això i aprofita al màxim la seva presència a cada sessió. Si l’animal fos sempre present es produiria una habituació, disminuint, per tant, l’efecte estimulador i atencional.

Com treballa l’equip d’IAA d’ISEP Clínic?

A través de les Intervencions i les Activitats Assistides amb Animals a ISEP Clínic partim d’un estat de motivació i estimulació sensorial en tots els nivells, treballem els objectius establerts pels professionals de la salut o l’educació dissenyant sessions i exercicis per potenciar àrees comunicatives, socials, emocionals, cognitives o físiques, adaptant-nos sempre a les característiques de cada persona, tenint en compte la seva edat, necessitats i capacitat.

Qualsevol problema té solució

A vegades, per situacions o circumstàncies de la vida, necessites ajuda professional.

Els núvols sempre acaben marxant i surt el sol