Neuropsicologia clínica

Què és la neuropsicología?

La neuropsicologia estudia les relacions cervell-conducta amb l’objectiu d’explicar les disfuncions:

Z

Cognitives

  • Problemes de memòria
  • Falta d’atenció
  • Problemes de cálcul…
Z

Emocionals

Z

Funcionals (com a conseqüència de dany cerebral)

  • Readaptació a l’àmbit familiar
  • Reincorporació laboral…

Quan hem d’anar a rehabilitació neuropsicològica?

Tot i que existeixen multitud de situacions en les que es fa imprescindible l’actuació del neuropsicòleg, cal rehabilitació neuropsicològica si s’observen problemes com:

Z

Falta de concentració

Z

Falta de reconeixement

Z

Problemes d’aprenentatge

Z

Demència

Com traballen els neuropsicòlegs?

En un primer moment, s’elabora l’avaluació neuropsicològica, que ens facilita un diagnòstic més precís i aporta un coneixement en profunditat dels processos cognitius, afectius i expressius. L’avaluació neuropsicològica es farà per mitjà de tests normalitzats, tant escrits com orals.

A continuació es posa en pràctica la rehabilitació neuropsicològica, que és un procés actiu a través del qual la persona afectada per una lesió cerebral o malaltia neurològica treballa amb el professional, la família i la societat per aconseguir un grau òptim de funcionament cognitiu, emocional i funcional i, així, facilitar la seva reinserció familiar, professional i social.

Qualsevol problema té solució

A vegades, per situacions o circumstàncies de la vida, necessites ajuda professional.

Els núvols sempre acaben marxant i surt el sol