Psiquiatria

Qué fa un psiquiatra?

El psiquiatra és un metge que vetlla pel benestar psíquic i tracta el malestar com qualsevol altre trastorn mèdic: un conjunt de símptomes de causa presumiblement orgànica que necessiten un diagnòstic i una medicació.

Quan hem d’anar al psiquiatra?

L’ansietat davant dels exàmens que no impedeix dur-los a terme o la tristesa després de la mort d’una persona estimada que no bloqueja el desenvolupament de les activitats quotidianes són alguns símptomes psicológics normals que no impedeixen a la persona continuar amb la seva vida quotidiana. Però en situacions determinades les emocions poden fer-se més greus o s’allarguen més del normal i acaben desbordant-te. En aquests casos, un tractament psiquiàtric suposaria una millora per al teu benestar.

Quan dura setmanes la vivència d’estar contínuament trist i no hi ha causa que ho justifiqui, visitar un psiquiatra és una bona idea. La incapacitat per desenvolupar-te satisfactòriament en alguna àrea de la vida, com el de les relacions sentimentals o la feina, experimentar crisis d’angoixa o atacs de pànic, tenir por a fer activitats que la resta de la gent desenvolupa sense problemes, pensar seriosament en el suïcidi com a alternativa a una situació o consumir drogues o alcohol en excés són alguns dels detonants que haurien de fer-te venir a ISEP Clínic.

Com treballen els psiquiatres?

L’equip psiquiàtric d’ISEP Clínic elabora la valoració, dissenya el tractament i dóna el suport farmacològic que correspon a cada cas. Els psiquiatres utilitzen tractaments diversos entre els quals es troben diferents tipus de psicoteràpia i fàrmacs, com també altres tipus de tractaments segons les necessitats individuals de cada pacient.

A ISEP Clínic tindràs el suport d’un complet equip multidisciplinar per complementar la teva teràpia amb d’altres especialistes, tant durant el tractament com una vegada finalitzat.

Qualsevol problema té solució

A vegades, per situacions o circumstàncies de la vida, necessites ajuda professional.

Els núvols sempre acaben marxant i surt el sol