Delirium

– Es distreu amb molta facilitat? Li costa mantenir l’atenció en el seu entorn? Pot mantenir una conversa elaborada?

– Es desorienta fins al punt de no saber si és nit o de dia, no saber quina hora és o on és? Està més agitat i nerviós a la nit?

– Té problema per conciliar i mantenir el son? ¿Se sent amb son al matí?

– Pateix alguna malaltia mèdica? Està consumint o ha deixat de consumir algun tipus de medicament o alguna substància?

– Quant de temps fa que pateix aquests símptomes?


Breu descripció del trastorn

El delirium o síndrome confusional aguda és caracteritza per 1 deteriorament cognitiu global i d’atenció, un Disminució del nivell de consciència, un activitat psicomotora anormal que és Pot ver augmentada o disminuïda i alteracions del cicle vigília-son. Ocorre durante un curt periode de temps, hores o dies (En general uns 3 dies), i sol variar la intensitat al Llarg del dia empitjorant a la nit. També podin apareixer a els Símptomes de forma brusca a causa, per exemple, a un traumatisme cranial, encara que no és l’habitual. És Pot deure a una Malaltia mèdica com la demència, que és el cas més frequent; a substàncies, Medicaments o productes Tòxics.

Símptomes destacats:

  • Alteració de la consciència: Hi ha problemes per centrar, mantenir o dirigir l’atenció al que ens envolta en l’entorn. Els estímuls poc importants distreuen amb facilitat. Pot ser difícil o impossible mantenir una conversa.
  • Alteracions de la percepció i el pensament: Es donen al·lucinacions, il·lusions, falses percepcions i falsos reconeixements. No es dóna un pensament ni raonament profund, estan limitats i influenciats per la fantasia.
  • Alteracions de la memòria: la qual cosa provoca desorientació temporal i espacial.
  • Alteració de llenguatge: hi ha dificultat per recuperar paraules i pronunciar-les; i al escriure-les. En alguns casos el llenguatge és vague i en altres abundant però sense sentit.

Símptomes associats:

  • Problemes de son, agitació nocturna, es produeixen crits, trucades d’ajuda, malediccions, musitaciones, queixes…

Els símptomes propis del delirium es poden resoldre en poques hores o durar durant setmanes, especialment en persones que alhora tinguin una demència. Però si es corregeix aviat la causa que provoquen els símptomes del delirium, és més probable que la recuperació sigui completa.


Proposta d’abordatge terapèutic

L’objectiu principal a l’hora de tractar el delirium és detectar les causes que generen els símptomes, ja sigui una malaltia mèdica o qualsevol substància o medicament. Perquè abordant la causa, amb fàrmacs principalment, aconseguirem controlar els símptomes i d’aquesta manera solucionar millor el problema. En general es pot donar l’hospitalització, però encara que s’estigui hospitalitzat o no el tractament ha de ser igual. Primer caldria assegurar la medicació necessària per proporcionar un alleugeriment dels símptomes i del dolor. També cal ensenyar a la persona tècniques de relaxació per evitar l’ansietat i l’estrès que pot provocar el dolor, la confusió i el fet de poder estar immobilitzat. Després disminuir la por del pacient i augmentar el seu control de la situació donant informació clara, comprensible i regular sobre la malaltia, la seva estada a l’hospital o a casa, atenció mèdica que necessita i proves que vagin a realitzar-se. Mantenir regularitat en els cuidadors: ja sigui de persones properes o personal sanitari. Promoure sentiments de seguretat i orientació: posar rellotges i calendaris que estiguin visibles per a poder comprovar l’hora i data sempre que es vulgui o es tingui dubte i així evitar la pèrdua de noció del temps i desorientació, la presència d’un familiar o algú proper o un cuidador i així evitar que s’hagi de immobilitzar físicament, posar objectes personals a l’habitació, proporcionar ràdio o TV per a relaxar o ajudar a mantenir un contacte amb el món exterior, facilitar la rutina diària en la mesura del possible, recordar amb la persona verbalment dades del dia, hora, localització i identitat dels membres de l’equip sanitari i dels familiars, i en cas que no pugui expressar-se verbalment, facilitar alguna manera per poder comunicar-se (paper, pissarra, ordinador, etc.) no interrompre el somni, evitar que hi hagi una sobre estimulació, excés de soroll, llum, una temperatura adequada.

Quan desaparegui el delirium o síndrome confusional aguda és necessari proporcionar tranquil·litat a la persona ajudant-la a comprendre la situació que ha viscut.

Sempre cal informar la família sobre el procés que viu el seu familiar, fent comprendre que es tracta d’una complicació i assegurar que no s’està tornant boig. Implicar-los en la supervisió i procés del problema.

Contacta con nosotros