Hipersomnia


Té episodis de son nocturn que s’allarguen fins ben entrat el dia? ¿Se sent somnolent durant diversos dies seguits amb una necessitat imperiosa de dormir? La presència de somnolència ¿li està passant durant un mes com a mínim? La somnolència està afectant la seva vida laboral? Li afecta també la vida social i altres àrees importants? Li passa durant diversos dies seguits diverses vegades a l’any?


Descripció del trastorn

La hipersòmnia és una somnolència excessiva durant almenys 1 mes, amb episodis perllongats de son nocturn o episodis de son diürn que es produeixen gairebé cada dia. La somnolència excessiva ha de ser de suficient gravetat com per provocar malestar clínicament significatiu o deteriorament social, laboral o d’altres àrees importants de l’activitat de l’individu; no apareix exclusivament en el transcurs d’un altre trastorn del son o d’un altre trastorn mental ni es deu als efectes fisiològics directes d’una substància o d’una malaltia mèdica.

Parlaríem de Hipersomnia recidivant (amb recaigudes), si hi ha períodes de somnolència excessiva que duren com a mínim 3 dies i tenen lloc diverses vegades a l’any durant almenys 2 anys.

En els individus amb hipersòmnia primària la durada de l’episodi de son més llarg oscil·la entre 8 i 12 hores, i sovint s’acompanya de problemes a l’hora d’aixecar-se. Habitualment, les persones que pateixen aquest trastorn presenten la somnolència de forma creixent, és a dir que va en augment, al llarg d’un període de temps determinat. Els episodis de son no intencionats tenen lloc habitualment en situacions de baixa estimulació i baixa activitat (p. Ex., Durant conferències, llegint, mirant la televisió o conduint).

La Síndrome de Klein-Levine, també conegut com a síndrome de la bella dorment, és una malaltia neurològica rara d’origen desconegut i caracteritzada per episodis de hipersòmnia (amb períodes de son de 15-21 hores/dia de durada), associats a alteracions cognitives i del comportament (apatia, confusió, lentitud i amnèsia) i un sentiment específic de des-realització (un estat similar al somni, amb la percepció alterada). Menys freqüentment, s’associa amb hiper-fagia o menjar en excés (66%), hiper-sexualitat (53% dels pacients, principalment homes), ansietat, alteracions compulsives o de l’humor i depressió (53% dels pacients, predominantment dones ). El nombre d’episodis se situa entre 7 i 19, al llarg de 10-13 dies, i que, com a mitjana, es repeteixen cada 3,5 mesos. Els episodis són més recurrents en les formes amb inici en la infància. En la seva majoria, els pacients són homes (68-78% dels casos) i adolescents (81% dels pacients), amb una edat mitjana d’aparició de la malaltia de 15 anys.

No s’ha de confondre amb insomni i narcolèpsia.


Abordatge terapèutic

Les tècniques més adequades per al tractament psicològic de la hipersòmnia són les provinents de la teràpia cognitiu-conductual com:

  • La higiene del son: es tracta d’una llista de suggeriments que inclou consells sobre hàbits saludables relacionats amb el son, entre ells trobem quantitat i tipus d’aliments, l’exercici, nombre d’hora aconsellades per dormir, l’ambient, etc.,
  • El control d’estímuls: observar diàriament els mateixos horaris per dormir i aixecar-se, fer servir el dormitori i el llit només per dormir, no dormir durant el dia, evitar estímuls i distraccions.
  • Les tècniques de reestructuració cognitiva: disminuir pensaments disruptius o incompatibles amb el somni. Les més emprades són: detenció de pensament, focalització cognitiva i intenció paradoxal.

Si el trastorn és molt greu també s’inclou tractament farmacològic.

L’evolució pot ser favorable si la persona s’implica en la teràpia i realitza els exercicis i recomanacions que li indica el seu psicoterapeuta, el pronòstic és positiu i en uns mesos la persona millora notablement.

Contacta con nosotros