Malsons

¿Es desperta durant la nit o en migdiades de forma sobtada provocat per somnis terrorífics? Són somnis prolongats que li deixen records vívids? ¿Aquests somnis presenten un contingut centrat en amenaces per a la pròpia supervivència, seguretat o autoestima? Un cop despert es recupera ràpidament i està orientat? ¿Els malsons, o l’alteració del son determinada pels continus despertar, provoquen malestar? ¿Provoquen deteriorament en les seves relacions socials, laborals o d’altres àrees importants de la seva activitat?


Descripció del trastorn

Els malsons són despertades repetits durant el període de son major o en les migdiades diürnes, provocats per somnis terrorífics i prolongats que deixen records vívids i el contingut se centra en amenaces per a la pròpia supervivència, seguretat o autoestima. Solen ocórrer durant la segona meitat del somni. En despertar la persona recupera ràpidament l’estat orientat i de vigília.

La prevalença és de 10-15% en nens i en adults no es coneix. Les dones demanen més ajuda que els homes.

Es pot confondre amb altres trastorns com: terrors nocturns (en el primer terç de la nit i en NREM, imatges aïllades, despertar confús, parcialment despert i no recorda res); Narcolèpsia (somnolència excessiva i cataplexia); Crisi d’angoixa nocturnes (consciència dels símptomes vegetatius i sense components onírics); Altres trastorns mentals (TEPT, afectius, ansietat, etc.); Trastorn del son a causa de malaltia mèdica o induït per substàncies.


Abordatge terapèutic

Els estudis han arribat a la conclusió que és la teràpia cognitiu conductual la millor elecció per al seu tractament ja que els fàrmacs no han tingut bons resultats per al tractament dels malsons.

El tractament psicològic normalment consisteix en afrontar el contingut dels somnis i deixar d’evitar els records dels malsons, acceptant les emocions que les acompanyen. També tècniques d’imaginació com establir en el procés de tractament un final alternatiu per aquest somni, reestructuració cognitiva, relaxació i exposició al malson.

En l’evolució d’aquest trastorn és molt important la implicació en el procés de teràpia i la no evitació de certs records, afrontant les diferents imatges i sensacions d’una manera constructiva. El pronòstic és molt positiu i en unes setmanes la persona pot millorar visiblement.

Contacta con nosotros