PICA

Té fixació per la ingesta d’alguna substància no comestible? Porta més d’1 mes realitzant aquesta conducta? ¿Aquesta conducta va començar després dels 3 anys d’edat? Té problemes digestius? Té problemes bucodentals?


Descripció del trastorn

És un trastorn que es caracteritza per la ingestió de substàncies no nutritives i poc usuals com pintura, terra, guixos o guix entre d’altres i el porten fent des de fa com a mínim 1 mes. La substància ingerida tendeix a variar amb l’edat i per poder fer el diagnòstic ha de ser inadequat evolutivament, fins als 2 anys és normal que els nadons es portin tot a la boca, però a partir dels 3 anys la ingesta de substàncies no comestibles es considera com una cosa no natural. Hi ha diverses complicacions mèdiques associades a nivell de l’aparell digestiu, bucodental i parasitari que fins i tot poden portar a la mort. Aquest trastorn generalment s’associa al retard mental i altres trastorns del desenvolupament. S’ha de diferenciar de comportaments típics del desenvolupament de l’infant i d’altres trastorns de la conducta alimentària.


Abordatge terapèutic

És important realitzar una avaluació prèvia i determinar la causa desencadenant del problema, ja que per aquí es pot iniciar la intervenció. En moltes ocasions es detecten problemes d’abandonament i/o maltractament en els quals cal procurar intervenir o també problemes d’estrès entre molts altres, per això és essencial procurar un context familiar agradable, tranquil, d’estimulació i atenció cap al nen. Pel que fa a corregir la ingesta se sol recórrer a teràpia conductual que es basa en el càstig o conseqüències negatives davant la presa de substàncies nocives i reforçar aquelles conductes que sí que són adequades, és a dir, quan s’alimenta de productes nutritius.

Contacta con nosotros