Problemes amb l’Abús o Negligència


Està el nen sent maltractat? ¿Pot donar-se la situació que el menor estigui sent víctima d’abusos sexuals? Ha rebut una pallissa del cònjuge? Està sent abusat un progenitor ancià? Ha estat abusat sexualment per coacció o violada/o? Mostra senyals de lesions antigues o noves? Mostra contusions, cremades o altres lesions? ¿Presenta trencament d’ossos amb massa assiduïtat? Es mostra retret/a, irritable, temorós o té dificultats per dormir?


Descripció del trastorn

El maltractament es contempla en els col·lectius més vulnerables, incidint més concretament sobre la infància, l’adolescència i la vellesa, però també sobre les dones.

El maltractament infantil pot definir-se com qualsevol dany físic o psicològic que és infringit de forma voluntària a un nen i que passa com a resultat d’accions físiques, sexuals o emocionals, bé com emissió o omissió de conductes que perjudiquin el desenvolupament físic i emocional satisfactori del menor (Cantó i Cortés, 2002; Gràcia i Musitu, 1993).

L’abús a la gent gran es defineix com qualsevol acció, seguit d’accions, o la manca d’acció apropiada, que produeix dany físic o psicològic i que passa dins d’una relació de confiança o dependència. L’abús a la gent gran pot ser part del cicle de violència familiar; pot venir de cuidadors domiciliaris o pot ser el resultat de la manca de preparació dels sistemes de prestacions socials i sanitàries per atendre les seves necessitats. L’abús pot ser: físic, psicològic, econòmic, negligència intencionada o abandonament.

El maltractament a la dona per la seva parella inclou conductes com ara agressions físiques (cops, puntades de peu, pallisses); abús psicològic (intimidació, menyspreu, humiliacions); relacions o conductes sexuals forçades; i conductes de control, com ara aïllament, control de les activitats i restriccions en l’accés a informació i assistència.


Abordatge terapèutic

En nens, la teràpia de joc contempla sessions de jocs amb companys de la mateixa edat socialment adaptats. Com a resultat, s’observa un augment del joc interactiu i un descens del joc solitari en els nens maltractats. Així mateix, també contempla l’ús i control de la ira, l’entrenament en habilitats socials i les tècniques cognitiu-conductuals per tal d’incidir sobre la conducta, les emocions i els pensaments, permetent millorar el seu estat anímic, relaxar la tensió i millorant el son, entre d’altres. És important el diagnòstic i tractament dels trastorns dels pares.

Els objectius del tractament psicoterapèutic en nens es poden resumir en: 1) Limitar el dany físic i emocional del nen i millorar el seu funcionament emocional; 2) Veure que el nen estigui protegit de futurs abusos; 3) Aconseguir canvis en el sistema familiar, sobretot els aspectes perpetuadors en l’estructura familiar.

Les tècniques i estratègies més efectives per a les dones maltractades són:

  • Estratègies per al control de l’ansietat (respiració profunda, relaxació muscular progressiva).
  • Reestructuració cognitiva (l’objectiu és identificar, analitzar i modificar les interpretacions o els pensaments erronis que les persones experimenten en determinades situacions o que tenen sobre altres persones) i parada de pensament (Interrompre l’acte-diàleg intern negatiu que està generant emocions desagradables).
  • Entrenament en habilitats socials (conjunt d’hàbits o estils que ens permeten comunicar-nos amb els altres de forma eficaç, mantenir relacions interpersonals satisfactòries, millorar les que ja tenim, sentir-nos bé, obtenir el que volem i aconseguir que els altres no ens impedeixin assolir els nostres objectius , aconseguint així un màxim de beneficis i un mínim de conseqüències negatives a curt i llarg termini).

En el cas de persones d’edat víctimes d’abús o negligència, la intervenció terapèutica és més complexa i dependrà de l’acceptació de l’assistència oferta per part de l’adult major i de la capacitat d’aquest per decidir.

Contacta con nosotros