TDAH

Li costa prestar atenció a les ordres i instruccions que se li donen? ¿Comet errors per no estar atent? ¿Se li obliden les coses amb facilitat? ¿Sembla que no escolta? Té dificultat per mantenir les seves coses en ordre? Es distreu fàcilment? ¿Es mou constantment encara que estigui assegut? Li costa estar assegut a l’escola durant les classes? Parla en excés? Té problemes per respectar el torn? Actua sense pensar? ¿Interromp converses d’altres? Es mostra irritable amb freqüència? ¿Sovint té disputes amb companys per temes irrellevants?


Descripció del trastorn

El trastorn per dèficit d’atenció amb i sense hiperactivitat (TDAH) s’inicia en la infància i es caracteritza per un nivell d’impulsivitat, activitat i/o atenció no adequats a l’edat de desenvolupament del nen. Mostren dificultats per controlar el seu comportament i ajustar-se a un nivell correcte i esperat per la seva edat. Els nens amb TDAH actuen involuntàriament sense control, no pensen en les conseqüències dels seus actes i no poden concentrar-se amb facilitat. Tenen un bon nivell de compressió, entenen les ordres i instruccions que se’ls donen però a l’hora d’executar-les apareixen els problemes, ja que la falta d’atenció fa que passin d’una tasca a una altra sense pensar-ho. No poden romandre asseguts i quiets durant un breu espai de temps, ni de prestar atenció als detalls. Tot això interfereix de manera negativa en l’aprenentatge i en el funcionament general dels nens amb el trastorn. El TDAH es pot desglossar en diversos subtipus depenent de quin grup de símptomes predominin:

  • Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat, tipus combinat. TDAH, tipus amb predomini del dèficit d’atenció
  • TDAH, tipus amb predomini hiperactiu-impulsiu

Per poder diagnosticar a un nen en qualsevol dels tipus han de predominar uns símptomes o altres o tots dos combinats, durant almenys 6 mesos i en diferents contextos. Generalment els nens que pateixen aquest trastorn des de la infància ja es mostren irritables i a partir, aproximadament, dels 2 anys se’ls pot classificar com de temperament difícil. Mostren poca traça amb habilitats manuals, amb l’aprenentatge de coneixements bàsics com ara números, colors o lletres, immaduresa emocional, rebequeries constants i una gran quantitat de petits accidents domèstics a causa de l’excés d’activitat.

S’ha de diferenciar de comportaments propis de l’edat en nens actius, de comportaments negativistes i de la desatenció que pot donar-se per situacions acadèmiques poc estimulants per al nen.


Abordatge terapèutic

Des de l’àmbit psicològic cal avaluar el desenvolupament intel·lectual i emocional per conèixer de forma individualitzada el funcionament de cada nen i aprofitar els seus punts forts en el desenvolupament de la confiança en si mateix. A partir d’aquí es pot establir un pla d’intervenció que s’inicia proporcionant la informació adequada al nen i la família perquè aprenguin amb èxit el maneig dels símptomes i els normalitzin. Un altre objectiu que s’ha de tractar és el de prevenir i minimitzar les conseqüències del trastorn i per a això fonamentalment es treballarà amb tècniques cognitives i conductual. En aquests casos és útil aprendre a realitzar autoinstruccions, parlar mentalment amb un mateix amb verbalitzacions internes o a través d’imatges, la qual cosa ajuda a regular el comportament, les emocions i els pensaments. També és convenient reforçar l’autoestima, doncs a causa de la seva impulsivitat i hiperactivitat és freqüent que es trobin amb problemes per relacionar-se. El que també resulta propici és l’aprenentatge de tècniques de resolució de problemes. I finalment destacar el paper fonamental de la família, han d’aprendre a respectar i entendre el problema del nen, a més de donar suport, reforçar i seguir les instruccions per reduir l’estrès que causa el deteriorament, perquè la qualitat de vida de tots millori.

 

Contacta con nosotros