Select Page

Trastorn d’ansietat


¿Experimenta amb freqüència sensacions desagradables com palpitacions, sudoració, sensació de falta d’alè, marejos, malestar abdominal, etc.? Té moltes preocupacions sobre el seu futur que li impedeixen relaxar-se o fins i tot dormir? ¿Sent por, por, pànic o tensió davant de situacions de la vida quotidiana? Té la sensació de no poder controlar els seus anticipacions negatives respecte a un esdeveniment? ¿Davant d’algunes situacions li entren ganes d’escapar per evitar el malestar que li comportarien? Creu que el seu malestar li impedeix actuar com li agradaria en segons quines situacions i que fins i tot aquest malestar de vegades arriba a “controlar” la seva vida? Està excessivament atent a tot el que passa al seu voltant o al que li passa a vostè mateix?

Amb quina freqüència té aquests símptomes? Des de quan? Li generen una intensitat elevada de malestar?


Breu descripció del trastorn

 

L’ansietat podria definir-se com la resposta emocional (sentiment d’inquietud i malestar o símptomes de tensió) que acompanya l’anticipació que un fa d’un possible perill o desgràcia futurs. Aquesta pot manifestar-se de forma més o menys intensa i davant diversos tipus de situacions. També pot trobar-se sola o acompanyada d’altres problemes com, per exemple, problemes d’estat d’ànim.

L’ansietat engloba diversos tipus de resposta o símptomes en el nostre cos. A vegades pot predominar més un tipus que un altre segons la persona:

  • A nivell cognitiu, l’ansietat es pot reflectir de diverses maneres com: estar extremadament vigilant al que passa, tenir sensació que l’entorn sembla diferent o irreal; tenir dificultats per pensar o concentrar-se, així com incapacitat per controlar els pensaments; i tenir el que anomenem “errors cognitius”, entre els quals es troben sobreestimar la probabilitat que succeeixi allò que temem, menysprear les pròpies capacitats per afrontar la situació o menys valorar l’ajut que els altres poden oferir-nos.
  • A nivell de sistema autònom, ansietat pot manifestar-se amb símptomes com taquicàrdia, palpitacions, marejos, sensació de desmai, ruboritzar, pal·lidesa, sudoració, calfreds, boca seca, nàusees, malestar abdominal, major freqüència d’orinar, etc.
  • A nivell de sistema motor la persona amb ansietat pot, d’una banda, evitar o escapar de situacions que tem (com, per exemple, evitar fer una exposició oral o agafar un avió); d’altra banda pot tenir dificultats a l’hora d’afrontar la situació com, pàg. ex., tartamudejar, tremolar-li la veu, dificultats per empassar, etc.); i, finalment, pot fer ús de conductes per sentir-se més segur a enfrontar-se a la situació que té por (com, per exemple, portar a sobre medicació que ajudi a relaxar-se).
  • A nivell emocional la persona pot sentir por, tensió, inquietud, pànic, terror, etc.

Depèn de a quin tipus de situacions estiguin més lligats aquests símptomes o de la intensitat d’aquests, parlarem d’un tipus de trastorn d’ansietat o un altre. Entre aquests es troben: el trastorn de pànic (amb o sense agorafòbia), el trastorn d’ansietat generalitzada, les fòbies (podent ser a nivell social o nivell específic, com p. Ex. La fòbia a volar), el trastorn per estrès post – traumàtic, etc.


Proposta d’abordatge terapèutic

 

En termes generals, els objectius de la intervenció psicològica per als trastorns d’ansietat serien:

  • Educació sobre els sistemes implicats en l’ansietat i sobre com aquesta s’ha instaurat en la nostra vida.
  • Reconeixement de senyals que ens indiquen que els símptomes d’ansietat estan començant.
  • Aprenentatge de tècniques de relaxació que ajudin a gestionar els símptomes desagradables i afavoreixin la sensació que un és capaç d’afrontar la situació.
  • Detectar quins factors estan mantenint l’ansietat com a resposta davant les situacions i abordar-los. Per exemple, poder detectar pensaments inadequats que estan afavorint el manteniment de l’ansietat i modificar-los o detectar conductes que es realitzen amb la intenció de disminuir l’ansietat però que només estan ajudant a que aquesta romangui (com evitar situacions).

Afrontar gradualment les sensacions o situacions que provoquen malestar o por per anar guanyant cada vegada més en capacitat d’autogestió.

 

Contacta con nosotros