Trastorns de la Ingestació Alimentària de la Infància

Presenta dificultats per menjar adequadament? Els horaris en els àpats són caòtics? ¿Mostra dificultats per provar aliments nous? ¿Rebutja gran quantitat d’aliments? Té hàbits de menjar inadequats? Durant els àpats presenta conductes alterades? Porta com a mínim 1 mes amb aquesta conducta? El problema s’ha iniciat abans dels 6 anys?


Descripció del trastorn

En aquest trastorn es classifiquen diferents tipus de problemes relacionats amb la ingesta durant la infància com menjar de forma inadequada, rebutjar gran quantitat d’aliments, no adquirir hàbits de menjar adequats o problemes en la conducta durant el temps dels àpats. Per realitzar el diagnòstic el trastorn s’ha de donar com a mínim durant un mes juntament amb pèrdua important de pes o incapacitat per augmentar i no presentar problemes mèdics associats. Sol aparèixer durant el primer any de vida, encara que pot aparèixer més tard, sempre abans dels 6 anys. L’edat d’inici és un factor a tenir en compte, ja que com més aviat comencin els símptomes més dificultats comporta a nivell de nutrició i desenvolupament.

Cal diferenciar-ho de malalties gastrointestinals d’origen endocrí o neurològic.


Abordatge terapèutic

Com en altres trastorns de la ingesta és de vital importància treballar amb la família per intervenir directament sobre problemes que deriven de l’entorn familiar i afecten directament en els mals hàbits de l’infant. En moltes ocasions es detecten problemes d’abandonament i/o maltractament en els quals cal procurar intervenir o també problemes d’estrès entre molts altres, per això és essencial procurar un context familiar agradable, tranquil, d’estimulació i atenció cap al nen. Les tècniques conductuals són les més usades per la seva eficàcia, reforços positius davant les conductes adequades, càstig davant les inadequades i modelar les conductes poc a poc fins aconseguir la ideal.

Contacta con nosotros