Trastorns Mentals a Causa de Malaltia Mèdica

Les exploracions mèdiques indiquen que té una malaltia? Els símptomes que pateix s’expliquen per aquesta malaltia? No es deuen a algun trastorn mental?


Breu descripció del trastorn

El trastorn mental a causa de malaltia mèdica es caracteritza per la presència de símptomes mentals que es consideren que són una conseqüència fisiològica directa de la malaltia mèdica. Podem destacar el trastorn catatònic (no moure ni respondre a cap classe d’estímul) a causa de malaltia mèdica i el trastorn de canvi de personalitat per malaltia mèdica.

Símptomes destacats: els símptomes varien segons el trastorn mental de què es tracti.

– Els símptomes apareixen per una determinada malaltia mèdica i el seu desenvolupament depèn de la rapidesa amb què es faci el diagnòstic.

– Els efectes combinats d’una malaltia mèdica i el consum de substàncies (incloent medicaments) poden provocar delirium, demència, símptomes psicòtics, depressius, d’ansietat, trastorns del son i disfunció sexual.


Proposta d’abordatge terapèutic

El primer que caldria fer seria, abordar la malaltia mèdica que causa el trastorn mental per aturar els símptomes. I després si cal, treballar els símptomes o malestar psicològic.

Contacta con nosotros