Trastorns per Consum de Drogues i Medicaments


Consumeix habitualment alguna substància o diverses (alcohol, cocaïna, cànnabis, ansiolítics…)? Quina quantitat consumeix al dia? ¿Ha pres medicaments sense tenir símptomes només per tenir els efectes del medicament? ¿Ha fingit símptomes d’alguna malaltia perquè li receptessin un medicament? Oculta als altres que consumeix substàncies, o el que consumeix?


Breu descripció del trastorn

Els trastorns relacionats amb substàncies inclouen els trastorns relacionats amb el prendre algun tipus d’una droga (incloent l’alcohol i medicaments) abusant del seu consum i l’exposició a productes tòxics.

Els trastorns relacionats amb substàncies es divideixen en dos grups:

1. Trastorns per consum de substàncies: on té lloc la dependència i l’abús.

2. Trastorns induïts per substàncies: intoxicació, abstinència, delirium, demència, trastorn amnèsic, trastorn psicòtic, trastorn de l’estat d’ànim, ansietat, disfunció sexual i trastorn del son.

– Símptomes destacats:

*Símptomes de dependència: necessitat de consum que no es pot evitar, tolerància a la substància (cada vegada es necessita prendre més), es va al consum quan es tenen problemes o s’està estressat, nerviós o trist, principalment. S’acaba dirigint una atenció central a la substància: el temps i els recursos es destinen a aconseguir a substància, prendre-la sense que et vegin…

*Símptomes d’abstinència: estat d’ànim depressiu, problemes de son, irritabilitat, frustració o ira, ansietat, dificultats de concentració, inquietud, disminució de la freqüència cardíaca, augment de la gana o del pes.

– L’inici i desenvolupament dels símptomes depèn del tipus de substància que es consumeixi.Moltes vegades pot donar-se un trastorn per consum de substàncies amb diverses substàncies, i de vegades el consum d’una, genera que s’iniciï el consum d’una altra (per exemple, si es pren alcohol és més fàcil fumar o barrejar-lo amb medicaments, cocaïna…).


Proposta d’abordatge terapèutic

L’objectiu principal quan es tracta d’abordar un trastorn per consum de substàncies seria la desintoxicació d’aquesta substància, tant si es tracta d’una o de diverses. Després caldria passar a la deshabituació, és a dir, eliminar els hàbits de conducta que s’han generat a través del consum de la substància: robar, dormir de dia i estar despert pel dia, no menjar tots els àpats diaris, mentir, consumir a determinades hores o en determinades situacions, fingir malaltia per aconseguir medicaments… Realitzar psicoeducació explicant la importància que tenen els pensaments, les emocions i la conducta i com s’influeixen els uns als altres i com podem modificar-los. Cal esbrinar la freqüència amb la que es consumeix, la quantitat, temps que s’inverteix, com i quan es consumeix… Caldria treballar les conseqüències negatives que té el consum i acceptar la responsabilitat que tenim pel nostre comportament. Aprendre a manejar i identificar les pròpies emocions, el que és molt útil també per manejar els símptomes físics i psicològics de l’abstinència. Ensenyar tècniques de relaxació per poder utilitzar-les per alleujar l’ansietat dels símptomes d’abstinència i de situacions d’estrès. Desenvolupar habilitats socials per a poder rebutjar situacions de risc. Planificar activitats d’oci. I treballar la prevenció de recaigudes per generar sensació de control i no crear falses il·lusions o expectatives. Tot això es pot fer ambulatòriament o amb règim d’internament en una institució o centre. Cal treballar conjuntament amb el metge. La teràpia de grup per a aquests casos és molt beneficiosa i ajuda a mantenir l’abstinència. Incloure a la família és molt beneficiós també pel fet que poden controlar molts factors de risc i estar pendents que la persona no comenci a realitzar comportaments que portin al consum de nou.

Contacta con nosotros