Vaginisme


¿Sent dolor o coïssor durant el coit que fa que no siguin agradables les seves relacions sexuals? ¿Sent dolor en el moment de la penetració que li impedeix que aquesta es dugui a terme? ¿Sent a nivell físic com si hagués alguna cosa que li impedís dur a terme la penetració? I posar-se un tampó? ¿Sent ansietat quan ha d’assistir a una visita programada al ginecòleg per a la revisió? ¿Té problemes amb la seva parella a l’hora de mantenir relacions sexuals per aquest motiu? Evita dur a terme la penetració?


Descripció del trastorn

Forma part dels trastorns sexuals per dolor. La característica principal del vaginisme és la contracció involuntària dels músculs de la vagina, davant la introducció del penis, dits, tampons o els espèculs ginecològics utilitzats durant una revisió ginecològica. La contracció pot ser lleugera (produint rigidesa i malestar) fins intensa (impedint la penetració) i també, persistent i recurrent. No té per què anar associat a trastorns de l’excitació.

És més freqüent en dones joves amb actitud negativa cap al sexe o en antecedents d’abusos sexuals o també amb necessitat de controlar. El vaginisme està associat a l’educació i a condicionament del dolor a l’experiència sexual.

La forma més freqüent és la de vaginisme primari, existint des de les primeres relacions com a resposta a la por a la penetració. Com a factors predisposants podem trobar causes tan diferents com: sentiments de culpa, traumes sexuals, conflictes de parella, por a l’embaràs, entre d’altres. Pel que fa als factors mantenidors del problema podem incloure l’ansietat davant l’expectativa de la penetració, anticipació al fracàs, l’excessiva observació sobre la lubricació o dilatació vaginal, o l’auto-exigència centrada en els resultats. Tampoc podem oblidar el paper que juga la parella en el manteniment del problema.


Abordatge terapèutic

Una vegada descartat qualsevol problema orgànic, l’abordatge terapèutic del vaginisme des del model cognitiu conductual, està centrat en treballar sobre els estímuls que fan que es desencadeni i es mantingui el problema, relacionat amb la personalitat, les creences sobre el sexe, les idees preconcebudes, etc.

Per aconseguir l’objectiu ens valem d’entrevistes, autoinformes i autoregistres, administrats per obtenir informació rellevant sobre conductes, pensaments i creences que poden estar interferint.

La teràpia sexual de Masters i Johnson es basa en la desensibilització sistemàtica o exposició, en l’entrenament del múscul pubocoxígeno i en la inserció de dilatadors vaginals de mida creixent. El tractament per exposició, la psicoeducació i altres exercicis solen ser una combinació que es va plantejant al llarg de les sessions terapèutiques en funció dels èxits obtinguts i fins a obtenir la penetració.

La implicació de la parella sol ser un factor determinant en l’eficàcia de la teràpia.

Contacta con nosotros